NaApurit – Nopean avun Apurit

SYDÄNISKURI KOULUTUS

KE 28.4.2021 KLO: 18 Nyrölätalolla

MAX: 10 henkeä

Vapaaehtoisten auttajien ryhmä maaseudun toimintamalliksi (1.2.2019 – 30.4.2021)

Ajankohtaiset kuulumiset ja tapahtumatiedot löydät hankkeen Facebook -sivulta!

Auttajaryhmien toimintamallia hätätilanteisiin on kehitetty Viitasaaren, Keuruun, Pihtiputaan ja Kinnulan kylissä. Kyliin koottin auttajaryhmät, jotka saavat Hätäkeskukselta kutsun auttamistehtävän elottomuus ja tulipalotehtävissä. Syrjäiset maaseudun kylät ovat valikoituneet sairaanhoitopiirin riskiarvioinnin perusteella siten, että pelastusviranomaisen vasteaika hätätilanteisiin on selvästi pidempi kuin taajamassa. Auttajaryhmään pääsyn kriteerinä on vähintään 18 vuoden ikä. Ryhmä muodostuu vähintää viidestä henkilöstä. 

 Valmennettuihin auttajaryhmiin on ilmoittautunut hankkeen valmennuksissa 76 henkilöä 15 kylältä ja auttajaryhmävalmennuksiin osallistui yhteensä 105  kyläläistä. 

Covid-19 pandemia on rajoittanut merkittävästi hankkeen etenemistä. Valmennuksiin on viranomaissuositusten mukaisesti voinut osallistua rajoitettu määrä kyläläisiä. Kuitenkin monelle kylälle on saatu järjestettyä auttajaryhmän valmennus ja kylän ryhmän käyttöön on annettu sydäniskuri ja alkusammuttimet.

NaApurit-hanke jatkuu toukokuun loppuun 2021 saakka.

Kyliltä kerättyä palautetta valmennuksista:

“Opin hyvin ja uskallan elvyttää.” 

“Oli hyvä ja havainnollinen koulutus.” 

 “Tuli uskallusta elvyttää, jos tulee tilanne eteen, ei mene sormi suuhun.” 

 “Hyvä ja yksikertainen, ei ollut tylsä.” 

 

Hankkeen tavoitteena on 

 • edistää Keski-Suomen maaseudun asukkaiden ja toimijoiden hyvinvointia ja asumisen turvallisuutta

 • vähentää alueellista eriarvoisuutta kehittämällä kylien omaehtoista turvallisuustoimintaa

 • kehittää vapaaehtoisen lähiavun saatavuutta hätäensiapu- ja tulipalotilanteissa

 • vähentää palokuolemien ja tulipalotuhojen määrää

 

Miten?

 • valmennetaan viranomaisten kanssa kanssa maaseutukylien vapaaehtoisia alkusammutus- ja  elvytysosaajiksi, sydäniskureiden käyttäjiksi sekä lisätään sydäniskureiden määrää kylissä.

 • perustetaan kyliin auttajaryhmiä, jotka saavat hälytykset pelastusviranomaiselta tulipalo- ja elottomuustehtävissä →  tavoitteena on, että kylien auttajaryhmät tulevat osaksi alueellista viranomaistoimintaa.

 

Kenelle?

 • Keski-Suomen maaseudulla asuvalle väestölle

 • vapaaehtoista auttajaverkostoa pyritään luomaan 23 kylän alueelle

 • vapaaehtoisten auttajaryhmätoimintaa yhteensä 4-5 kunnan, 20 kylän alueella

 • aloitus Viitasaaren kaupungin kylistä, laajentuen 3 – 4 muun kunnan alueelle

Ketkä mukana hankkeessa?

 • Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma / hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta

 • Keski-Suomen Sydänpiiri ry hallinnoi hanketta

 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) on hankkeessa osatoteuttajana

 • Keski-Suomen Pelastuslaitos, Sopimuspalokuntien Keskusliitto (SSPL), Keski-Suomen sopimuspalokunnat, Keski-Suomen Pelastusliitto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ky / Ensihoito, Suomen Punainen Risti ja Keski-Suomen Kylät ry ovat aktiivisia toimijoita hankkeessa

 • mukana myös Suomen Sydänliitto ry, alueelliset Sydänpiirit, Defi-työryhmä ja sammutinlaitevalmistajat