Mitä vaarallisia jätteitä saa tuoda kiertueen keräykseen?

Vaarallisten jätteiden keräykseen saa tuoda

  • jäteöljyjä (enintään 50 l/asiakas)
  • öljyisiä jätteitä
  • ajoneuvojen akkuja (enintään 5 kpl/asiakas)
  • moottoriajoneuvojennesteitä
  • sekä maaleja, liuottimia, happoja ja emäksiä yms. kemikaaleja

Keräyksessä ei oteta vastaan

  • sähkö- ja elektroniikkaromuja
  • paristoja
  • tai lääkejätettä

Mustankorkea pakkaa jätelajit erilleen kuljettamista varten ja toimittaa ne valtakunnalliselle vaarallisten jätteiden käsittely-yhtiö Fortumille (ent. Ekokem). Siellä jäte käsitellään vaarattomaksi ja hyödynnetään energiana tai loppusijoitetaan vaarallisille jätteille tarkoitetulle alueelle.

Vaaralliset jätteet -kiertue