Mitä vaarallisia jätteitä saa tuoda kiertueen keräykseen?

Vaarallisten jätteiden keräykseen saa tuoda

 • jäteöljyjä
 • öljyisiä jätteitä
 • ajoneuvojen akkuja (enintään 5 kpl/asiakas)
 • moottoriajoneuvojen nesteitä
 • maaleja, liuottimia, happoja ja emäksiä yms. kemikaaleja

HUOM! Vaarallisia jätteitä saa tuoda maksutta yhteensä 50 kg/litraa/asiakas.

Keräyksessä ei oteta vastaan

 • sähkö- ja elektroniikkaromuja
 • paristoja
 • asbestia
 • kyllästettyä puuta
 • pienakkuja
 • lääkejätettä

 

Vaarallisen jätteen keräyskiertue